Gönül Telinden

0

Gönlüne hakim ol her dala konma

Mecnun gibi sakın çöle güvenme

Külden tepe olmaz demiş atalar

Rüzgara dayanmaz küle güvenme

***** ***** *****

Bırak bu dünyayı kendi haline

Herkes gitsin düşündüğü yoluna

Bilmeden sarılma söğüt dalına

Sonra çürük çıkar dala güvenme

***** ***** *****

Bir zaman hem adı hem şanı vardı

Kaleler feth etti küffarı kırdı

Aliyi namazda kölesi vurdu

Böyle asaletsiz kula güvenme

***** ***** *****

Fevzi der her işin vardır bir sırrı

Akıl ermez nasıl bal yapar arı

Kılavuzu sağlam kervanla yürü

Sakın bilmediğin yola güvenme.

Leave A Reply

Your email address will not be published.