23 NİSAN 1920’DEN 2017’YE

0

23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı.

Bu toplantı milletin temsilcilerinin İstanbul dışında ve padişahın karşı çıkmasına rağmen yapıldı. Ve bu tarihten itibaren işgal edilmiş Anadolu, İstanbul ve Trakya(Rumeli) misaki milli sınırları içinde vatan kabul edilerek Kurtuluş mücadelesi başlatıldı.

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan kurtuluş mücadelesi bir yıl sonra 1920’de Ankara’da meclisin toplanması ile bir şekil aldı. Milletin temsilcileri artık İstanbul’da meclisi mebusan bırakıp Ankara’da milletin meclisini oluşturdular. Bu olay çok önemlidir, çünkü İstanbul meclisi padişahın iradesi ile çalışıyordu. Oysa Ankara’da açılan bu meclis “Millet iradesi”ni üstün kılmıştı. Artık padişah yoktu, millet vardı. “Milli Devlet” fikride bu şekilde ortaya çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli ve teması bu anlayış ile başladı.

Dünya da belki de bu tektir, bu meclis Kurtuluş Savaşını yapıyordu. Meclis başkanı Mustafa Kemal(Atatürk) hem orduları, savaşı yönetiyor, yönlendiriyor, hemde temel kararlar alınmasını sağlıyordu. Yani milletin meclisi Kurtuluş Savaşını bizzat yaşıyordu. Bu derece mücadeleyi yapabilen ve başarabilen bir başka meclis Dünya da oluşmamıştır.

Daha sonra bu gün 23 Nisan 1920 tarihinde başlayan bu meclis geleceğin büyükleri olacak çocuklara Atatürk tarafından armağan edilmiştir.

Bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı yalnız izmir escort Türk çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının bayramı olmuştur.

23 Nisanı sadece çocuklara özgülemekte doğru değildir. Ankara’da 23 Nisan 1920 de açılan meclis Milletin meclisi olmakta, padişahta olan egemenlik(Hakimiyet) Millete tevdi edilmiştir. Artık egemenlik padişahın değil milletindir.

Onun için Anayasalarımızda yer alan temel kurallardan biri “Hakimiyet, kayıtsız şartsız Milletindir” ilkesidir. Hakimiyet tek kişiden alınıp millete verilmiştir. Millet bu hakkı “yetkili organlar eliyle kullanır” Anayasa maddeside bunun için konulmuştur. Ve en önemlisi “Hakimiyet, bir kişiye ve zümreye tevdi(devir) edilemez” ilkeside egemenliğin ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu göstermektedir.

Anayasalarımızda yerleşmiş olan bu temel ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşumunun ana ilkeleridir.

Şimdi dönüp 23 Nisandan 13 gün önce Türkiye’nin yaşadığı 18 maddelik Anayasa değişikliğine bakıyorum.

23 Nisan 1920 de temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel yapısı ile hiçbir ilgi yok. O gün padişahtan alınan egemenlik hakları Millete verilmişti. 10 Nisan ile bu kez millette olan egemenlik gücü bir kişiye verilmiştir.

Yani 23 Nisan 1920 de alınan egemenlik gücü(erki) 10 Nisan 2017 de yine bir kişiye verilmiş olmaktadır. Tek farkı 23 Nisan 1920’ye kadar egemenlik Osmanlı hanedanındı. Şimdi ise seçilecek bir kişinin.

Bu büyük yanlışı gidermek için Milletin daha hak, hürriyet, cumhuriyet, demokrasi, siyaset, egemenlik hakları başta olmak üzere bu yolda öğrenmesi gereken pekçok aşamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Hoşça kalın.

eskişehir escort

Leave A Reply

Your email address will not be published.