İznik’te büyük keşif! Tam 300 milyon yıl öncesine ait..


İznik’te milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosiller bulundu. Türk bilim adamları, İznik’te çok yaşlı kayalar tespit etti. Kaya parçalarının içlerinde milyonlarca yıl önce yaşamış deniz mikroorganizmalara rastlanıldı. Derin bir denizin varlığına işaret edildi.

 

TÜBİTAK ve TTGV desteğinde bilimsel çalışmalar yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Sekreteri Prof. Dr. Demir Altıner,  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları ve Depremsellik Koordinatörü Prof. Dr. Aral Okay ve ODTÜ Araştırma Görevlisi Serdar Gürkan Atasoy, İznik’te Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosil kalıntıları buldular.

 

300 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

 

Türk bilim adamları, İznik’te büyük bir keşfe imza attılar. Kaya parçalarında fosilleşmiş deniz canlılarına ait mikroorganizmalar tespit edildi. Bilim adamları, bölgenin 300 milyon yıl önce deniz ile kaplı olduğunu, kaya parçalarında ki mikroorganizmalardan anlaşıldığını söyledi.

 

DENİZDE YAŞAYANLAR KAYITLARINI KAYADA BIRAKIYOR

 

Prof. Dr. Demir Altıner, “Dünya’nın yaşı 4 milyar yıldan fazla. 3 milyar yıldan sonra bakteriler ile başlayan bir yaşam var. Bu giderek çok hücreli organizmalara doğru gelişiyor. 542 milyon yıl önce de mikro organizma gurupları anormal derece de çeşitleniyor. Ve bunlar geçen jeolojik zamanda gelişiyor. Belli bir zamanda dinazorlar çıkıyor. Kurbağalar, maymunlar çıkıyor. Vs. en nihayet insan da ortaya çıkıyor. Fakat dallanan budaklanan bu canlı gurupları, kendi içlerinde devamlı değişim gösteriyorlar. Bunlar değişirken ortam deniz ise denizde yaşayanlar kayıtlarını kayaların içine bırakıyor. Karadaysa pendik escort karada yaşayan canlılar karada bırakıyor. İşte bütün bu canlılar geçmiş zaman aralığında sınıflanmış vaziyette. Kayalarda bunları kullanışlı hale getiriyor. Türkiye’de ki bütün kayalar sınıflandırılmış vaziyette. Ancak, İznik bu açıdan çok az bilinen bir bölge. Onun için burada çalışma yürütüyoruz” dedi.

 

DERİN BİR DENİZİN VARLIĞINA İŞARET

 

Prof. Dr. Aral Okay, “İznik dağ oluşum bölgesi. Kıtaların çarpıştığı dalma, batmaların geliştiği bir bölge. Buna bağlı olarak çok farklı tipte kayalar ve fosiller yüzeyliyor. İznik bölgesi de değişik kaya tiplerinin olduğu bir bölge. Amacımız İznik, Gemlik’in geniş bir tarihini araştırmak. Tarihçiler vesikalara bakarak geçmişi araştırıyorsa biz de kayalara bakarak bölgenin yüz milyonlarca yıl geçmişini araştırıyoruz. Burası ne zaman kara, ne zaman deniz ve ne zaman yükselmiş, ne tür canlılar yaşamış. Burada gördüğümüz kayalar en yaşlı kayalar. Tahminimiz 300 milyon sene önce çökelmiş bu kayalar. O zaman bu bölge derin bir denizmiş. Aslında karmaşık bir tarihçesi var bizde bunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here