İznik UNESCO Yolunda

0

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın değerlerinin dünyaya sunulmasının önemini vurgulayarak, bu noktada İznik’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için gereken çalışmaların yapılacağını ve konuyla ilgili herkesin sorumluluk duyması gerektiğini söyledi.

Bursa’nın değerleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin ardından İznik için de somut adımlar hızla atılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğüyle hız kazanan çalışmalar kapsamında oluşturulan İznik Alan Başkanlığı, İznik’te yapılan toplantıyla basın mensuplarına tanıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik 1. Murat Hamamı’nda yapılan toplantıda İznik’in UNESCO’ya daha önce girmeyişinin gecikmiş bir adım olarak değerlendirdi.

Başkan Altepe, İznik’in önemli bir değer ve Bursa’dan önce başkentlik yapan önemli bir tarih başkenti olduğunu ifade ederek, “Bursa, örnek ve öncü bir şehir. İstanbul’dan sonra tarihi kültürel mirasta 2. olan bir şehir. Ecdad yadigari eserleri ayağa kaldırdık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da tüm tarihi dönemlere yönelik özgün çalışmaların hayat bulduğunu da ifade eden Başkan Altepe, “2014 yılında Unesco Dünya Miras Listesi’ne dâhil olan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’tan sonra İznik de Unesco yolunda.Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonuyla İznik’te 4 üniversite kazı çalışmalarına devam ediyor. Zaman, İznik’teki değerlere sahip çıkma zamanı… Öncelikle projelerimizin başında İznik geliyor şu anda. Bu proje sadece İznik değil Bursa için de çok önemli. Bu birikimleri dünya gündemine sunalım istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’yi ve dünyayı da ilgilendiren bir çalışma. Bu çünkü dünya medeniyetlerinin de izleri var İznik’te…”diye konuştu.

“Hedefimiz bir an önce İznik’in UNESCO listesinde yer alması…”

İznik’in Hristiyan alemi açısından da çok önemli bir değer olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, “İznik’in yanında artık Büyükşehir Belediyesi var. Geç kalınmış olmasına rağmen bütünşehir uygulamasının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin de gücünü alan İznik’in birikimi, değeri yüzyıllardır var ama neden UNESCO’da değil diye düşünürdük. Hedefimiz bir an önce UNESCO listesinde yer alınması… Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu başvuru neticesinde, 15 Nisan 2014 tarihinde “İznik” Unesco Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilmiştir. Unesco dünya miras asıl listesine girebilme sürecinde, yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi, “adaylık dosyası” ve “yönetim planı” hazırlanması aşamaları bir bütünün parçaları olduğundan tüm bu çalışmaların aynı paralellikte, hızlı ve koordineli olarak tek bir çatı altında yürütülmesi gerekmekte. Bu doğrultuda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İznik Belediyesi arasında İznik Yönetim Planı Ve Unesco Dünya Miras Listesi Başvuru Çalışmalarının Yürütülmesine İlişkin Protokol imzalandı” şeklinde konuştu.

İlgili yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03 Eylül 2015 tarihinde yetki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini de hatırlatan Başkan Altepe, “Bu kapsamda, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında dini, sosyal ve kültürel zenginliğiyle güçlü bir potansiyele sahip iznik’in de, ‘evrensel değer’ olarak dünya miras listesi’ne girmesine yönelik bütün çalışmalar, Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alma başarısına sahip ve söz konusu sürece hâkim olan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştır. Ekim 2015 tarihinde İznik’te “Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik/Nicaea” adıyla uluslararası bir sempozyum düzenlenmiş ve yerli-yabancı konularında uzman katılımcılar tarafından yol haritası oluşturulmasına yönelik temel atılmıştır. İznik ile ilgili mevcut durum analizleri için veri toplanmaya başlanmış ve sit sınırları ile 1/1000 ölçekli imar planına ilişkin çalışmalara altlık oluşturacak bilgilere ulaşılmıştır. Sadece İznik’te arkeolojik, doğal ve kentsel sit sınırlarının üçü birlikte yer almakta olup; 2006 yılı imar planı sehven gösterilmeyen kentsel sit sınırının imar planlarına işlenmesine yönelik de 2015 yılında revize imar planı çalışması yapılarak tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında “Bursa İli, İznik İlçesi’nde bulunan kazılara destek verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü” imzalanarak tüm kazı çalışmalarına destek verilmektedir” dedi.

İznik’in her köşesinde yapılan kazıların artık süreklilik kazandığını da belirten Başkan Altepe, Roma tiyatrosu, çini fırınları ve bazilika kazıları gibi bütün kazıların birbirleriyle koordinasyonunun sağlandığını söyledi. Başkan Altepe, ayrıca ilçede İstanbul kapı, Yenişehir kapı restorasyonu ile İznik Yeşil Cami restorasyonu gibi önemli anıtsal yapıların restorasyonları ile tarihi önem taşıyan değerlerin gün yüzüne çıkarılması için fiziki iyileştirmelere yönelik birçok tarihi kültürel miras çalışmaları da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başkan Altepe süreci anlattı

Şu anda aday adayı olan İznik’in Unesco Dünya Miras Asıl Listesi’nde yer alabilmesi için onaylanmış bir yönetim planının olması gerektiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Yönetim planının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “İznik Alan Başkanlığı” kuruldu. İznik alan başkanlığı söz konusu alanda yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, hak sahiplerini, uzmanlar ve alanda yaşayanlar arasında iletişimi sağlayarak bir eşgüdüm platformu oluşturacaktır. Burada tüm İznik’in esnafından vatandaşına ve tüm kurumlarına kadar sahiplenilmesi önemlidir. Ayrıca alanın uluslararası normlarda yönetilmesi ile ilgili hedef ve stratejileri belirleme, ortak kararlar alma ve uygulamalar yapmak üzere koordinasyon görevi üstlenecektir. Bu önemli ve tarihi görevi yerine getirmek üzere, İznik alan başkanı olarak konunun uzmanı olan Prof. Dr. Murat Taş atanmıştır. İlgili yönetmelik gereğince danışma ile eşgüdüm ve denetleme kurullarının oluşturulmasına başlanmış, İznik Alan Başkanlığı çalışma ekibi de mimar, arkeolog, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve tercümandan oluşan uzmanlardan oluşuyor. Alan başkanı ve destek veren tüm paydaşlarla birlikte, İznik’in Unesco Dünya Miras Listesi’ne girme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edilmektedir. Gelinen aşamada, İznik’in tüm dünya ulusları tarafından miras olarak sahiplenilmesini sağlayacak üstün evrensel değerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üstün evrensel değerin belirlenmesiyle birlikte İznik’in yönetim alanı sınırları bakanlık koordinasyonunda tüm paydaşlarla birlikte tespit edilecektir. Bu süreçte, tüm eşsiz güzellikleri ve değerleriyle birçok katmanı içinde barındıran kıymetli İznik’in listede yer alabilmesi için tüm ilgili kurumların ve İznik halkının katkısı ile desteği çok önem arz etmekte. 2015 yılı itibariyle Unesco’nun Dünya Mirası Listesi’nde 1031 adet dünya mirası bulunmaktadır. Türkiye de bu asıl listede 15 varlıkla yer almaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanacak İznik adaylık dosyası başvurusu kabul edilirse bu sayı artacaktır. Artık İznik dünya gündeminde, bazilikadan tarihi mirasın ayağa kaldırılmasına dek İznik’e canlılık getirecek çalışmalar yapılıyor. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Herkesin bu konuyu daha fazla sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizler elimizden geldiğince destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

İznik Büyükşehir ile değerleniyor

İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan da İznik’in çok köklü tarihi geçmişi boyunca önemli dönüm noktaları yaşamış ve çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilçe olduğunu anlatarak, “Şu anda 130 civarında tarihi eser bulunuyor İznik’te… Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği Türkiye’de örnek olan bir işbirliği. Bu durumun kazı çalışmalarına da olumlu etkisi oldu. UNESCO adaylığı Bursa’ya olduğu gibi İznik’e de artı değer katacak. Biz geçen yıldan bu yana aslında halkı da bilinçlendirme faaliyetlerine başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve tüm birimlerle çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Büyükşehir yasasıyla İznik’in ayrı değer kazandığını söyleyerek, ilçeye hizmetleriyle değer katan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. İznik’te yapılan, devam eden ve başlayacak olan restorasyon çalışmalarından örnekler veren Sargın, İznik’in kısa zamanda yeni bir görünüme ve yepyeni bir yüze kavuşacağına inandığını ifade etti.

Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş ise İznik’in tarihi ve turistik özellikleri ile sanatsal birikimini anlattığı konuşmasında, “İznik, bir miras olmaktan çok birikimiyle gelecek nesillere aktarılması gereken bir değerdir. Bu ekibe görevlendirilmekten dolayı onurluyum. Tecrübeli alan başkanlığı ekibiyle İznik’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için uzun ve yoğun çalışmaları en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.


Leave A Reply

Your email address will not be published.