Gönül Telinden

0

Gençliğimi aldı zalim seneler

Onu artık geri almam zor benim

Takvimin yaprağı tek tek azaldı

Dünyada kalacak neyim var benim.

***** ***** *****

Yağmur gibi yağdı taşlar başıma

Su kattılar benim pişmiş aşıma

Yazık ömrüm geldi geçti boşuna

Daha neler göreceğim var benim

***** ***** *****

Neye yaradı ki geçen zamanım

Kesildi takatım ahtım amanım

Tek bir dostum yâre kaldı gümanım

Bahtım kara bu talihim kör benim

***** ***** *****

Bende bir ozanım gam yaza yaza

Kederim sakidir efkarım meze

Derdim Ağrı dağı olmuş mülhaza

Etrafımda duman başım kar benim.

Leave A Reply

Your email address will not be published.