MEVLİD KANDİLİ VE ÖNEMİ

0

Yepyeni bir haftadan herkese kucak dolusu sevgiler, sevgili okuyucularım. Biliyorsunuz ki bugün Mevlid Kandili. Yazıma geçmeden önce İznik Gazetesi ekibi olarak tüm okuyucularımızın mübarek Mevlid Kandilini kutluyoruz. Peki Mevlid Kandilinin anlamı nedir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

 

Mevlid Kandili ya da Veladet kandili, islam dininin son peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz’in kısaca hayatı ve Mevlid kandilinin tarihçesi nedir? Gelin hep beraber bakalım.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimiz, MS. 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Peygamberimiz Mekke’nin ve Arabistan’ın en nüfuzlu kabilesi olan Kureyş’in, Haşimoğulları boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf’ın kızı Amine idi. Süt annesinin ismi ise Halime’dir.

Peygamberimiz doğmadan önce babası Abdullah’ı, henüz 6 yaşında iken ise annesi Amine’yi kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalib’in himayesine girdi. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in yanında kaldı. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talib’in yanında yetişti.

 

Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adaleti ile tanınarak “el-Emin: En emniyetli kişi sıfatını aldı. 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice’den Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti.

Peygamberimiz ara sıra yanına azığını alarak Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 27. günü Hira Mağrası’da vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahiy “oku” emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu.

Peygamber Efendimiz, tebliğe en yakınlarından başladı. O’na ilk eşi Hz. Hatice, sonra Zeyd b. Harise, Hz. Ali ve efendimizin kızları, daha sonra Hz. Ebubekir iman etti. Allah’ın izniyle Peygamber Efendimiz ve ashabı 622 senesinde Mekke’den Medine’ye hicret etti. Hz. Ebubekir, Peygamber Efendimiz’in yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar (Ensar) Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Hicretin hemen ardından Hz. Resulullah muhacirleri ensar ile kardeş aile yaptı. Böylece Medine İslam Devleti kuruldu. İslam Devleti’nin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı.

 

624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı’nda Peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit oldu. İki taraf birbirine üstünlük kuramadı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı’nda müşrikler kayıplar vererek çekildiler.

628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Anlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdı. 628 yılında Müslümanlar Hayber’i fethetti. Müslümanlar, Bizans ile ilk kez 629 yılında Mute’de savaştılar. 630 yılında Mekke’nin fethi gerçekleşti. Mekke’nin fethinden sonra Arap yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. Hz Muhammed’in (s.a.v.) son seferi ise 631 yılında Tebük’e oldu.

Hz. Muhammed (s.a.v.) son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı’nda 100 bin Müslüman’a veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed (s.a.v.) MS 08 Haziran 632 yılında Medine’de vefat etti. Kabri Medine’de Ravza-ı Mutahhara’da bulunmaktadır.

 

Şunu ifade edelim ki, mevlit geleneği, peygamberimize bağlılığın tazelenmesi, onun genç kuşaklara gerektiği biçimde tanıtılması ve ona layık bir ümmet olma muhasebesinin yapılması açısından Müslümanlar tarafından iyi değerlendirilmesi gereken güzel bir vesile kabul edilir. Bir sonraki köşe yazıma kadar görüşmek üzere sevgili okuyucularım.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.