ZEYTİN REKOLTE BEYANI BAŞLADI

0

Kooperatif ortaklarının Rekolte Beyanlarını 22 Eylül 2016 tarihi ile 24 Ekim 2016 tarihleri arasında kooperatife bildirmeleri gerekiyor. Anasözleşme gereği Rekolte Beyannamesi vermeyen ortaklar kooperatife zeytin teslim edemeyecek.

İznik Zeytin Kooperatifi Başkan’ı Ergün Sürücü yaptığı açıklamada;

“Kooperatif anasözleşmesi hükümleri gereğince her yıl ortaklarımızın kooperatife teslim edecekleri zeytin miktarını ürün alımı başlamadan önce rekolte beyannamesi ile kooperatife bildirmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızın beyan ettikleri rekolte miktarı Birliğin/Kooperatifin ürün alım ve satış planlanmasının belirlenmesinde en önemli kriterdir.

Ortaklarımızın beyan ettikleri miktardaki zeytini kooperatife teslim etmeleri gerçekçi beyanda bulunduklarını gösterir.

Gerçekçi olmayan ve teslim edilecek zeytin miktarının üzerinde çok fazla miktarda yapılan rekolte beyanları ürün alım/satış planlarını altüst etmektedir.

Gerçekçi olmayan rekolte beyanları gerçek beyanda bulunan ortaklarımızı da mağdur etmektedir. Çünkü gerçeği yansıtmayan ve fazla miktarlarda yapılan beyanlar nedeniyle kooperatif genel rekolte beyan tonajında oluşan suni artış ürün alım planlamasında kota uygulaması yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Kota nedeniyle gerçekçi beyanda bulunan ortaklarımız rekolte beyanlarından daha az zeytin teslim etmek zorunda kalarak mağdur olmaktadır.

Ortaklarımızın kooperatife teslim edebilecekleri gerçekçi miktarı önemseyerek rekolte beyanlarını vermelerini ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini bekliyoruz.

Kooperatifimiz faaliyet bölgesinde rekolte kaybı nedeniyle zeytin teslim edemeyecek durumda olan veya250 Kgdan az rekolte beyanında bulunacak olan ortaklarımızın ileriki yıllarda olası kota uygulamasından ve ayni kredi limiti tahsisinden olumsuz etkilenmemeleri ve mağduriyet yaşamamaları için rekolte beyanı ile birlikte resmi tarımsal kurumdan alacakları rekolte kaybı bulunduğuna dair belgeyi kooperatifimize vermelerinin Kooperatif Anasözleşmesinin bir hükmü olduğunu ortaklarımıza hatırlatmakta fayda görüyorum.

Yaklaşan zeytin hasat döneminin ortaklarımız ve tüm zeytin üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı geçmesini temenni ediyorum.”dedi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.