GÖLBAŞI’dan 24 TEMMUZ KUTLAMA MESAJI

0

Günümüzde diğer alanlarda olduğu kadar iletişim sahasında da büyük bir değişim yaşanmakta; bu değişimde medyanın belirleyici ve dönüştürücü bir rol oynadığı açıkça görülmektedir.

Temel hak ve hürriyetlerin temini, demokrasi bilincinin yerleşmesi, çoğulculuk, bilgi toplumu ve nihayet küreselleşme süreçlerinde enformasyon devriminin payı yadsınamaz. Bugün dünyada son 30 yılda önceki 5000 yılda üretildiğinden daha fazla enformasyon üretildiği iletişim kuramcıları tarafından iddia edilmektedir.

Çoklu medya araçları, habere erişim kaynakları, yeni iletişim kuram ve yöntemlerine karşın doğru haber ve bilgi ağına her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Okurları ve kamuoyuyla sorumlu yayıncılık ilkesi doğrultusunda bağ kurmuş, evrensel gazetecilik kuralları içinde olmakla beraber lokal haber üretimini ihmal etmeyen bir medya gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra demokrasinin de yegane teminatıdır.

Basın, toplumun geniş kesimlerini etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olması yönüyle bilhassa gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak fonksiyon icra etmektedir.

Şüphesiz basının en önemli işlevi, kamuoyunu doğru ve tarafsız bir habercilik anlayışıyla bilgilendirmektir. Basının bu kamu görevini sorumlu bir yayıncılık misyonuyla üstlenmesi; ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmeden, objektif bir şekilde yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

Basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ali Fuad GÖLBAŞI

Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü

Leave A Reply

Your email address will not be published.