Miras Kavgası

0

Canım anan hele otur yanıma,
Babamızdan kalan mallar nicoldu
Bunu demek yakışmıyor şanıma
Keçilerden kalan ziller nicoldu.

***** ***** *****
Hanı tekne, tabak kalburdan elek
Görünmez gözüme o yaşlı eşek
Nerde üç memesi kör olan inek
Söyle ana söyle bunlar nicoldu.

***** ***** *****
Hani araba, hani maraba
Hane dükkan, hepsi olmuş haraba
Nere kapıdaki kırık araba
Odaya serdiğin çullar nicoldu.

***** ***** *****
Bu destan Fevzi’den kalsın yadigar
Çağır bunu tespit eylesin muhtar
Nerde kulpsuz külek, o çürük anbar
Öküzden söktüğün nallar nicoldu.

Fevzi OLGUN

Leave A Reply

Your email address will not be published.