BAHARIN MÜJDECİSİ “CEMRE”

0

Cemre nedir? Evvelâ onu bilelim.

Kelimenin sözlük anlamı; KOR yani ATEŞ tir. Halk arasında ise,sıcaklığın artması demektir.

İkisi şubat ayında (20-27 şubat) biri de mart ayının başlarında birer hafta arayla,

önce havada, sonra suda, sonra da toprakta düştüğü sanılan sıcaklık yükselişi olarak kabul edilir.

Türk ve Altay halk kültürü ve mitolojisinde İMRE veya EMİRE adı verilen CİN in neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp, titrek ışıklar saçarak göğe yükselir, sonra buzların üzerine düşerek onları eritir, oradan da yere girer. Bundan sonra ‘ısınmış topraktan buhar yükselir’. Anadoluda yaygın olarak kullanılan halk takviminde yıl; “Kasım günleri” ve “Hızır günleri” olarak, kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, milâdi takvime göre, 8 Kasımda başlıyor ve 179 (şubat 29 çekerse 180) gün sonra 5 mayısta sona eriyor. Hızır günleri ise; 6 Mayısta başlıyor, 7 Kasıma kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, ‘Kasım günleri’ nden, ‘Hızır günleri’ne, başka bir deyişle; kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.

Kalın sağlıcakla Osman ŞAPCI

Leave A Reply

Your email address will not be published.