SAKİN ŞEHİR İZNİK(NİCEA)

0

İznik’te gün be gün güzel şeyler oluyor.

Bana öyle geliyor ki bu güzel şeyler yeterince duyurulamıyor. Ulusal basında yer almıyor ve anlatılmıyor.

Oysaki İznik özel bir şehir. Birçok özellikleri bulunan tarih ve coğrafya bakımından çok zengin.

Nesini anlatsam hemen öne çıkacak bir kent.

İznik hakkında pek çok kitap yazıldı. Sempozyum yapıldı. Kent Konseylerinde pek çok şey dile getirildi.

Turizm Derneği’nin çok güzel çalışmaları oldu. Birçok insan katıldı. Yazarlar ile konuştu, tanıştı. Onlarla birlikte oldu.

Bunlar güzel şeyler, olumlu şeyler.

Bunlar bir kenti daha yukarı taşıyacak, kültürel yönden bir başka yerde konumlandıracak şeyler.

“Sakin Şehir” kavramı henüz yeni bir kavram. Ne ki bir şehir için çok önem taşıyan ve çekici bir kavram. İznik yalnızca belki de en başta çekim merkezi olabilecek kentlerden biri.

Geçen gün bir TV’de bir hanım İznik’in sakin şehir olarak kabul edildiğini anlatıyordu.

Kızın kim olduğundan emin olamadım. İznik’ten arkadaşları aradım. Haberi doğrulattım ve kızın kim olduğunu öğrendim.

ZELİHA PEŞTE

Bu hanım çok çalışkan bir hanım. Bir muhasebeci arkadaşın eşi. Yine oğlum gibi sevdiğim bir arkadaşla Coşkun Yıldız’la birlikte 2. Murat Hamamı’nda Eşref Rumi Divanı Programları yapıyorlarmış.

Kutlarım. Bunu ayrı bir yazı konusu yapacağım. Eşref Rumi büyük bir zat. Fakat bana öyle geliyor ki İznik’te pek böyle yeteri ölçüde tanınmıyor.

İznik’te yaşayan bir kimsenin Eşref Rumi Hazretleri hakkında bir iki cümle söyleyebilmesi, konuşabilmesi gerekirdi.

Yalnız onun değil İznik’te yaşamış ve hepsi de bir ün sahibi olan alimleri de anlatmak gerekir.

Davud-i Kayseri, Şeyh Kutbettin vs.

İlk medrese.

İznik hakkında yazılan ilk kitapları da sıralayayım da ondan sonra İznik hakkında söyleyeceğim birkaç şey var. Bunları daha önce anlattım da, yazdım da. İznik’in tarihinin bilinmesi de onu çok önemli bir yere oturtur.

İznik’te iki konsül yapılır. Biri sarayda öteki de Ayasofya Camiinde M.S. 325

Bunun ayrıntılarını da yazarım. Bu bakımdan da altı çizilmesi gereken bir yer. 4. İncil burada kabul ediliyor.

Mısır Metropoliti ARVUS kabul görmüyor. Bunları etraflı bir şekilde anlatmak gerek.

İznik hakkında ilk yazılan kitap İznik eski Belediye Başkanlarından rahmetli Erdoğan Savaş’a ait.

İş Bankası Yayınlarından büyük boy ve çok geniş kapsamlı bir İznik kitabı.

Bir banka tarafından hazırlanan broşür.

“Dört kapı 3 Başkent” diye hazırlanan geniş kapsamlı bir kitap.

Gürültü çok rahatsız edici bir şeydir.

75 desibelden yüksek sesler ne yazık ki kulaklarda sağırlık ve öte yandan da ruhsal hastalıklar yapabiliyor.

İnsanlar ne yazık ki özellikle de kentleşme ile birlikte çok kez gürültülü bir ortama maruz kalıyor.

Bundan kaçınmak pek zor. Fabrikalar, inşaatlar, seyyar satıcılar arasında ve bunların çıkardıkları gürültülü bir yaşamın akışı içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Zaman zaman da olsa kimi psikologlar, psikiyatristler uyarsa da kimsenin pek taktığı yok.

Bir ara kahvehanelere yazılar yazılmıştı, ne oldu?

İnsanlar, bunun farkında olanlar daha sakin yerlere kaçıyorlar.

Bir zeytinci dükkanında idim. Bir kalabalık, belli ki gezmek için gelmişler. Zeytin alacaklar, ilgilendim. Nerelisiniz diye sordum. Edirne’den geliyorlarmış. İznik’i nasıl budunuz, dedim. Harika dediler. Bu sözde bir abartma yoktu.

İznik İskender’in komutanlarının birinin eşinin adına kuruluyor. NİKEA.

Birçok yerde İznik’e yol ayrılacaksa bir başka renk tabela ile İZNİK yazar. Yani eski eski bir kent.

Osmanlılara kadar KİRİYA PALİS diye anılan yani ALTIN ŞEHİR. Bu şehre Roma İmparatoru gelir. Tiyatronun açılışı için.

İznik çok önemli bir kenttir. İpek Yolu üzerindedir. Şimdi pek ortada olmayan ama yeri bilinen kervansaraylar varmış.

İpek Yolu 2. Murat Hamamı kazıları sırasında ortaya çıkarıldı.

İznik Osmanlılar sırasında BİLGİNLER ŞEHRİ diye bilinir. Birçok bilgin bu kentte yaşar. İlk medrese burada yapılır. İlk cami burada yapılır. Hacı Özbek Camii.

Süleyman Paşa Medresesi en son olarak çiniciler çarşısı olarak işlev görüyor.

İznik çinicilik yönünden dünyada en zengin yerlerden biridir. Bunu bir başka yazı konusu yapacağım.

İznik’te Çini.

İznik’te zeytin, zeytin bahçeleri.

Öte yandan İznik etrafındaki bahçeler CENNET BAHÇELERİ diye anılır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.