LİDER TİPLERİ


Bir insan topluluğu olsun ki bir kimse, bir kişi öne çıkmasın.

Ve o öne çıkan kimsenin öteki insanlara göre farklı özellikleri vardır. Ve bu kimse sırf bu özellikleri dolayısıyla onu ötekilerden daha üstün bir yere koyar. Ve o artık bu topluluk içinde bir başka konumdadır.

Bu mahallelerde bu tip, bu tipoloji yaşlı, çok şey görmüş geçirmiş ve bu yüzden ki bir bilgelik yanı olan kimse gibi gözükür.

Mahallenin ki artık kalmadı, bir sorunu oldu mu ona başvurulur ve sorun dedikleri, tavsiyeleri yönünde çözülmeye çalışılır.

Çok kez özellikle Amerikan filmlerinde sahnelerde yer alan Kızılderililer bir konuda karar alacakları zaman hemen kabilenin reisine giderler ve onun görüşünü alarak eğer bir şey yapacaklarsa onu yaparlar.

Köy Kanunu’nu dikkate alacak olursak bir ihtiyar heyeti vardır. Bu heyet köy adına ne yapılacak ise bu heyetle yapar. Köyün öğretmeni de bu heyette yer alır. Salma salınacaksa ne miktarda olacak, ne için harcanacak. Köyün okulu varsa, okulun bir ihtiyacını gidermek için ne yapabiliriz.

Caminin bir eksiği var mı?

Heyetin başı muhtardır.

Diyelim ki yolda bir kervan var. Kervana yol gösterecek yeri geldiğinde onlara bir takım direktifler vererek, şurada konaklayacağız, şurada şunu yapacağız der. Göçerlerde de bu böyledir.

Göçer Romenlerde de bir Çeribaşı vardır. Son kararı Çeribaşı verir.

İnsan topluluklarını yönetecek mutlak suretle bir lider vardır.

Bu liderleri 1. olarak karizmatik lider olarak tespit etmek mümkün.

Karizmatik lider söz ve davranışlarıyla çok etkilidir. Öyle ki bir konuşma sonrasında büyük bir kitleyi peşinden sürükleyebilir.

O kitle ona inanmıştır, güvenmiştir. O yüzden ki onun yanlış yapamayacağına ve o kitleyi rahat bir şekilde refah ve mutlu bir sona eriştireceğine inancı tamdır.

Böyle bir lider tiplerine tarihte çok rastlanır.

Bunun dışında “Demokratik Lider” tipide çoktur.

Bu tip bir lider eğer bir iş yapılacaksa bu bir kurumda, bir dairede, bir iletmede de olur arkadaşlarını toplar ve onların görüşlerini alır. Ve ondan sonra bir karar verir.

Ve hele uzmanlık, ehliyet isteyen bir konu ise bu işin uzmanını çağırır, onunla görüşür, onun düşüncelerini alır ve ondan sonra yapılacak iş konusunda karar verir ve onu uygulamaya başlar.

Yalnız bir karar verirken bir çok faktörü göz önünde bulundurması gerekir.

Mali durum, imkanlar, risk, protize teme gerçekliği ne kadardır v.s. gibi.

Soran dağı aşmış, sormayan düz yolda şaşmış diye çok güzel bir sözümüz vardır.

Bunların dışında pragmatik düşünen Lider tipleri vardır.

Bu tip lider yapılacak iş öncelikle ne kadar yararlı olur diye düşünür.

Yararlı ise ve o iş zararından daha fazla yararlı bir iş ise o işin yapılmasına karar verir.

Bu yarar konusunda konvertibilite, verimlilik ve uzun ömürlülük gibi şeyler düşünülür.

Bir topluluğu huzur ve emniyet içinde yaşatacak lider tiplerinde her üçü de bir arada bulunabilir.

Her bir lider de her bir özellik ayrı ayrı görülebilir.

Düşünülen yani idealdeki şey ile pratiğin her zaman örtüşmesi, itirazın pek olmaması yada olacaksa en aza indirgenmesi makbuldür.

Çünkü yapılan her iş bazı itirazları gündeme getirebilir.

Bir iş yapıyorsanız ya karşınızdaki insanı iyiden iyiye ikna edeceksiniz, karşınızdaki insanlar buna rıza gösterecekler, ya da bir takım itirazları göze alacaksınız.

Sonuçta yarar var ise ve iş başarılmış ise tatmin olur.

İş yapmak kolay değildir.

Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Yapmaktan yana olan, onarmaktan yana olan bir kimse de biyofilik bir yan bulmak mümkündür.

Pragmatik tip bir Lider çoğunluğun yararını, azınlığın yararına tercih eder.

Bir başka yazımız da Devlet, devlet niçin vardır. Bu konular üstüne durmaya çalışacağız.

Özellikle de Geleneksel Devlet ve Modern Devlet.

escort halkalı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here