KÜLTÜREL YOZLAŞMA NEDİR?

0

Gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilimizin yabancı kelimeler ile yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi ve genel olarak iş yeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi gibi nice örnekler verebiliriz sevgili okuyucularım. Yani kısaca, bir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi aslından uzaklaşmasıdır. İnsanlar kendi kültürlerini zaman içerisinde hiçe sayarak başka kültürlerden etkilenme durumuna da denir.

 

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerlerde bunları yaratmada ve sonra ki nesilleri iletme de kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütününe kültür denir. İşte bu değerlerin ve araçların kaybedilmesi ya da bunların yerine yeni ve yabancı unsurların katılma süreci kültürel yozlaşma olarak adlandırılır. Sosyolojik olarak, kültür bizi saran ve geçmişte yaşayan insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır. Bu mirasın zaman içerisinde kaybedilmesi veya değiştirilmesi yozlaşmaya neden olabilir.

 

Bilim ve teknoloji evrensel ama kültür her zaman millidir. Kültürlerin milli olması, içlerine kapanık olması ya da diğer kültürlerden kopuk olması anlamına gelmez. Bugün dünyanın en yaygın bilim ve iletişim dili olan İngilizce, asıl karakterini koruyarak dünyanın neredeyse tüm dillerinden kelime alan dev bir dil haline gelmiştir. Kültürün asıl karakteri olan çekirdek unsurlar sabit kaldıkça kolay kolay yozlaşma durumu olamaz. Kültürümüz, kendimize has dilimiz, musikimiz, mimarimiz, geleneksek ve yöresel yemeklerimi, yörelerimize göre değişen adetlerimiz ve müziklerimiz gibi nice kültürel değerlerimiz vardır. Bu nice kültürel değerlerimizin özünü çok değiştirmeden sahip çıkabilirsek ne mutlu bize.

Leave A Reply

Your email address will not be published.