GÜL NEBİ

0

Eğer dünya matah bir yer olsaydı; peygamberimiz (sav) efendimiz ehli beytinin evini saraydan malikaneler gösterişinde ve ihtişamında inşa ettirirdi…
Oysa hurma yapraklarından çatısı, doğduğu topraktan mayasını içtiği suyla kardığı; kerpiç duvarları vardı bir göz odalı evinin…
Eğer mescidini; İslam’ın ihtişamı gösterişi ile cihana görücüye çıkaran; bir Beytullah evi göz kamaştırışı olsun dileseydi; zümrütten minaresi, yakuttan mihrabı, inciden süslü minberi olurdu secdelere kapandığı mabedinin…

Asma kütüğüne yaslanarak vaaz eden Nebiler güzeli peygamberimiz (sav)…

Hurma gölgesi yanı başında; evinin başucunda sade ve en doğal Mescidi Nebevi ikliminde; şefkati merhameti ile gönüller şenlendirip, İslam’a ısındıran gül nebimiz…
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever”

Ayeti kerimesi ile; rabbimizin şefkati merhameti ile; ümmeti insanlığın anladığı dille kalpler kırmadan, gönüller nurlandıran; güller diyarının en şen bülbülü peygamberimiz lisanı dilinin, İslam ile gönüllerde sevdalar şenlendiren; aşkı muhabbetler derya deniz ummanlar coşkunluğu…

Kabe’miz Hz Adem’imiz eliyle inşa edilen en sade mabetler birincimiz…
Hz İbrahim ve Hz İsmail eliyle temellerinden yeniden yükseltilen; Hakka sesler veren; yakarışlar ve dualar sığınağı tövbeler ve bağışlanışlar mescidimiz…
Beytullah oluşa rabbe duaya sunulan adanışlar kalemiz…
Kudüs ve Mescidi Aksa sade ve doğal; hakka yaraşır ve yücelmeye yakışır; göklere açılan hakkı Mübinler kapımız.
Miraç’a yükselen Muhammedi Nebiler semalar lütfu keremimiz…
Liderler isteriz! Hz Muhammed (sav) örnekliğinde samimi, sade ve en doğal…
Önderler isteriz! Hz Muhammed (sav) nurunda üç hurmayla hamdü senalar etmeyi rabbe şükür sayan…
En önde yürüyenler isteriz! Hz Muhammedimiz örnekliğinde mütevazi; hasır üstünde yatan, hurma lifi başına yastık olan…
Sadakatle helal yenen lokmalarda; rabbe adanan iman yürekli cengaverler, hilal kaşlı Asenalar dileriz…

Hayırlar gül bahçesinde; Meryem Fatımalar güzelliği mabedi mihraplarda; helal alnını secdelerin nur kıldığı nurefşan safiyetler dileriz…
Yönetenler isteriz halkı açken tok yatmayanlarından…
İdareciler isteriz Allah davasında yolunu ve izini takip ettiği Hz Muhammedimiz çizgisinden; Kuranı Kerim emri sözünden şaşmazından…
Bedir’de kılıç kuşanan…
Uhud’da nöbete duran…
Hendek’te küffarla iman dolu İslam sinesi arasına sınırdan setler çeken…
Mekke’de fetihlerle müjdelenen…
İstanbul’da küffar surları yerle yeksan eden…
Viyana’da cihana meydan okuyan…
Endülüs’te İslam kültür ve medeniyetine bayraktarlık yapan…
İslam ülkelerini Allah yasası Kuran ile yöneteninden…

Ümmete Muhammedi bir çizgide yeşil sancak, ay yıldız hilali bayrak taşıtanlarından…
Hilafeti Müslüman ecdadı Fatihan hürmetlisi; sünnet ve Kuran emanetinin taşıyıcısı, Türk İslam’a sahip çıkıcı yüreklerden…
Liderler isteriz Hz. Muhammed (sav) çizgisinde; sünneti seniyye ve Kuran emri ahlakı Kuran kaidesinde Hakka iz sürenlerinden…
Gönüller fethetmeye cihada at koşturanlarından…
Ne şiş yansın ne kebap demeyenlerinden, doğruluktan şaşmayanlarından…
Halktan ve ümmetten yana Türk İslam’a saf tutanlarından…
Lüksün ve şatafatın, gösterişin ve taklitçiliğin değil; bilakis sadeliğin ve doğallığın arpa ekmeğini yiyenlerinden…
Ve bir ümmet dileriz kişi sevdiğine benzer sözünden hareketle; en çok nebisine benzeyenlerden, en hak halleri ile Allah rengine boyananlarından…

Kişi sevdiğiyle beraberdir sözünden hareketle; en çok Allah sözü Kuran yasasını sevenlerinden…
En çok Resulü Ekrem’in “Bana uyun ki Allah sizi sevsin” sözünü yaşayanlarından…
Muhammedî Nebi’ye Fatihan adıyla benzemeye nebisine gül kokanlarından…

La ilahe illallah Muhammeden Resulullah
La Galibe İllallah Muhammeden Resulallah
İlkay Sahra Su Yılmaz

Leave A Reply

Your email address will not be published.