ZEYTUNİ YEŞİLLER DALINDA DERUNİ SEVDALAR GÜZELİ İZNİK

0

Şunu ifade edeyim ki;
Henüz Mekke, Medine ve Kudüs'ü görmek nasip diye yazılmadı kaderi alın yazgıma ama;
İtiraf etmeliyim ki;
Hayatımda; her attığım adımda adımlık yürüme mesafesinde; her baktığın dağda taşıta;
Zeytin dalları yeşili, nar çiçeği güzellikler ikliminde; gelincik çiçekleri açar yollarında…
Bereketli fetih toprakları ve inanan anneler kutsiyeti; Meryem annemiz masumiyeti, Kudüs toprağı
mukaddesatı…
Zeytin dalları; köklü ve anaç, bu denli evlatlarına bağlı ve şefkatler kucağı…
Göl suları sükûtu dinginlikler dalgalar zikriyle aşka biriken Nûn…
Yağmurlar zikri yağar göl sularının sinesine adı rahmeti Zünnun…
Yağmurlar yağar zeytin yapraklarının yeşilinde hep umuda çiçekler açan zeytun…
Zeytuni yapraklar yeşilinde hep baharlar müjdeleyen Hayyun…
Tefekkürüyle hilali İslama sevgisin sunan Kayyumun…
Abdülvehhab hazretleri vatan ve hilal uğruna kellesin koltuğa alıp; başı düşerken şehadet kanına;
bayrağın al renginin hilali İslam sinesine; elindeki bayrağı düşürmez yenilgiler sinesinin kahrına ki;
Abdül Vehhab tepesinde dalgalanan sancaktari ay yıldız Türk İslam zaferine ilahi rüzgarlar nefesinde
dalgalanan Kuddüsun…
Abdülvehhab Hazretleri Sancaktari namıyla imana kelle koltukla başlar veren, hilali sancak ay Hilali
yenilgilere yere düşürmeyen hep zirvelerde dalgalandıran yürektir adı Hafizun…
Sancaktari hazretleri koltuğunun altına kesilen kelleyi alıp; elindeki hilali sancağı küfre kaptırmayan
Kürşatlar vakarı Sabikun…
Tevhidin bayrağını tepenin en zirvesinde; hilali ay ışığı şahitliğinde; şirke karşı savaşta ezanlar
çağrısında Allahu Ekber sesleri yankısında; Türk İslam’ın hilalini zaferlere dalgalandırmadan; ölüme
dahi göz kapamayan;
Cihanda başka bir şehir yaratılmış mıdır kelle koltukta bayrağı zaferlere dalgalandırmaya başlar veren
ama hilali ay yıldızları gönderlerden yere düşürmeyen insanlık tarihi yazan kalemler söylesin…
Yine taş bağrının dualar sinesinde; mihraplar secdesind; binlerce yıllık dualar şahitliğinde…
Şirkten tevhide yol aldığı zamanlar boyunca duaya yakaran dillerde;
Taşların sinesinde ümmeti Muhammedi imana; İslami helalliğe ve Ademi insanlığa yakaran başka bir
nazlı kızlar goncalığında güzel küçük Ayasofya var mı gören gözler söylesin…
Üç yol ağzında; İstanbul'a ayak basmaya müjdeler nişanesi adımlık mesafesinde; Kudüs'ün nazlı kızı
oluşa zeytin dalları eteğinde; insanlara dualar yurdu ana ocağı kutsiyetinde başka bir küçük Ayasofya
güzelliği ve zikirler yüceliği var mıdır cihanı alemde gönlünün gördüğünü gözü inkar etmeyen yürek
söylesin…

İznik'in prensesi küçük Ayasofya'ya denk kutsiyetler minik yürekler bağrında taşınan ummanlar dev
dalgalarına hasret; göl suları dinginliği küçük dalgalar Allah adı yüceliğinde; şükrü yaradan Allah
tefekkürü ilahi aşka hasretler sevdası gurbeti özleminde rabbe adanan güzellik başka bir İznik var mı
duyan söylesin…
Medreselerin dili olsa rabbe diller dökmeye özlemlerini bülbül olup yanık sesleriyle şakısalar…
Süleyman Paşa Medresesi…
Taşlarının dahi şahitliği var zikri iman Kuran tüm dualarına…
Gök kubbenin dahi özlemi var Kuran ayeti sesinde aşkını şakıyan şen bülbüllerinin, çocuklarının,
evlatlarının gülüşlerle coşkun akan nehirler ruhu kahkahalarına…
Kuran yolu, Alimler sufffası hasretine yasa dursa hasretler bağrında;
Süleyman Paşa medresesi yürekliliği ve ahı ecdadın sinesini kor edip yakıyorken…
Peygamberimiz ve sahabeler sadakati; İslam’a adanan ömrü yürekler bağlılığı;
İlim meclisi, hafız sesler bülbülü, aşıklar mekanı Süleyman Paşa medresesi sadeliği doğallığında
başkaca daha içli ümmete ilim ve Kuran meclisleri yakaran bir meclis kurulmuş mudur taş sineler
bağrında yüreğiyle okumasını bilen bülbüller söylesin…
Bilali ezanlar sesine yankı başkaca bir ses işitilmiş midir alemi cihanda ruhuyla nefesini soluyup arşa
Allah adını haykıran Sabikun neferler söylesin…
Emir Saltuk Buhara hazretleri Türbesi…
Selvi dalları dahi şehitlere nispet; ahirlik dualarla mezar taşları bekçiliğinde…
İznik için Emir Saltuk Buhara hazretlerine bir külliye yakaran daha sırlı ve özlü; bir topraklar
doğurganlığı öngöremiyor Müslümanlığımız…
Allah Emir Saltuk Buhara hazretleri türbesi çevresini; bir cami ve külliye ile ilim meclisi oluşa müjdeye
lütuflar kapısını açsın; cihanın kalbini ezanı İslam ile ihyaya…
İznik'in surları…
İznik’in dağları ve taşları…
Kırgız türbesi ve 7 yatanlar türbesinin Türk kanının islama sadakate duacıları…
Hangi yana yönünüzü çevirseniz başkaca bir güzellik…
Tarih ve medeniyet…
Maneviyat ve öz yağmurlar çisiltisi rüzgarlar esintisinde tarih kokan topraklar kutsiyeti İznik…
İznik mukaddesattan beslenen şehir…
Doğal güzellikleri ve zeytin dalları, nar ağaçları, inciri yemişi doğurganlığı ile bereketler saçan belde…
Tarihe el ve yürek veren diyar
İnsanlığa ve mukaddes dinlere ev sahipliği ile kucak açan mabedi mihrap…
Zeytin dalları, anneler kutsiyeti, topraklar doğurganlığı bereketinden daha başkaca kutlu bir esenlik
yerine koyamıyorum İznik başka ve bambaşka bir güzellikle hep zeytuni yeşiller baharında deruni…

Bana hadi öl de seni gömelim deseler; sinesinde kıyamete kadar huzurlar zikrinde duaya durmaya;
rabbe kavuşmaya günler saymaya; mahşere rabbe vuslata varmaya gün sayacağım başkaca bir
mabedi mihrap düşlemiyor Küçük Ayasofya’ya ilahi sevdalarla meftun yüreğim…
Mezar taşımı zeytin dalları yapraklarıyla süslerken, nar tanesi dualar motifleri incir yaprağı desenleri
hat yazısıyla ilahi aşk adıyla taş mermerler üzerine dahi rabbe sevdasın haykırsın dilerim…
Ve üzerime topraklar saçıldığında…
Varlığımı toprağın beşiğinde huzurla cennete yol alışa avutacak; başkaca bir beşik tanımıyor; ruhuyla
kanım canım ve iman yanım…
Çiniler motifi, maviler turkuazı, rabbimiz yaratıcığı sanatkarlığı harikuladeliği ile şu da İznik'e eştir
demeye; yanına denk kılmaya; bir elin on parmağını geçmeyen beldeler güzelliği biricikliği ile
gözdeliğine; rakipler çıkaramıyorum Beldelerin İncisi İznik başka başkaca…
Mekke kutsi…
Medine nurlu…
Kudüs bereketli, zengin ve en anaç Meryemler toprağı safiyeti…
İznik güzellik ve nazendelik…
Beldelerin nazlısı İznik…
Güzellerin güzeli İznik…
Şehirlerin en küçüğü, beldelerin en güzeli, diyarların en kutsi yeşili hüznü göl sularında rabbe hasrete
salıncak yapan aşkı sevdalar sevgisi İznik…
Cihanın nazendesi…
Ümmetin gözdesi…
Dinlerin toprağının goncası…
İznik başkaca bir güzellik ve yeşillik…
Başkaca bir ruhlar tazeliği ve kalpler esenliği yürekler coşkunluğu özgelik…
İznik kutluca…
Halkı mutluca…
Sakinleri huzurluca…
Ve hep zeytin dalları anaçlığında; mabetler ve surlar taşların dili tarihten kıssalar içliliğinde; sırlarla ve
gizemlerle, öğütler ve esenliklerle dolu rüzgarlar nefesinde; sonsuz rabbimiz soluğu göl suları zikirler
sukuti dalgalarda; deruni duygularda…
Hep baharlar dalında
Ay ışığı göl suları yakamozunda
Ezanlar sesi Allahu Ekber çağrısı duasında
Şehirlerin kutlusu İznik…

Esselamünaleyküm verahmetullahi veberagatühü
La Galibe İllallah Muhammeden Resulallah
La ilah illallah Muhammeden Resulullah
İlkay Sahra Su Yılmaz

Leave A Reply

Your email address will not be published.