KIZIMA MEKTUPLAR

0

Canım kızım, ciğer parem,

Merhaba.

Ahmet Hamdi Tanpınar Yeni Adam’da yayınlanan bir makalesinde: Şark zihniyeti her şeyi feda edebilir, fakat Nurullah Ata’nın çok talihli olan şu cümlesi kabul edilemez:” Saadet insanoğluna layık bir ideal değildir” Öyle diyor ama bakalım öylemi? Bütün metinleri gözden geçir şarkta en büyük laflardan biri fedakarlıktır. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Hatta bütün dünyada, canlılarda hayatın süregitmesi için dikkatli bir biçimde büyük bir yardımlaşma ve fedakarlığa rast geliriz.

İyi de fedakarlık yapabilmek için sağlıklı bir yapı, sağlıklı bir bünye gerekli değil mi? Buna verilebilecek en doğru ve makul bir yanıt evet olacaktır hiç şüphesiz.

İnsanoğlu yaşamı süresi içinde bir takım zevkleri herhangi bir vesile ile bile olsa hiç yoksa tatmak ister. Bu doğal bir impuls, itkidir.Fakat akıl doğrudan yanadır.Onu yaparken bile kendisine zarar vermeyecek şeyleri dikkate alır, yeğler.

Kiristof Kolomp Bolivya kıyılarına inince bir bakar yerli, otaktan halk kızılderiler çubuklarının ucunda bir şeyler tüttürüyorlar.O yolla Avrupa ya gelir.Bir ara yanılmıyorsam İngiltere’de korkunç bir zehir olarak söz konusu edilir. Keyif verici bir şey olması yüzünden, insan sağlığı da hiç göz önünde tutulmadan bütün dünyaya yayılır. Sigara iyi de insan neden içer.

Bu hususta bir kaç teori var.Çok kısa bir biçimde açıklamaya çalışayım.

1- Alan doldurma teorisi: Peki nedir bu? İnsan sigarayı içtiği sırada üflediği duman büyük bir alanı kaplar. İnsanoğlu da kendini o kadar güçlü hisseder. Öyle ki bu sanal bir kuvvettir. Gerçekle hemen karşılaşıvermek çok mümkün.

2- Frouta göre insanın oral evrede takılıp kalması da aynı sonucu verebilir. Çünkü bütün haz, zevk alma o bölgede toplanmıştır.O yüzden ki çok yemek yemek, sigara tüttürmek gibi şeyler buna yanıt verir. Bu yana doyum sağlamak imkanı verir.

3- Bir gruba, arkadaş topluluğuna mensup olma gibi bir nedenle de insan sigara içebilir. Bu cemaatle kendini daha rahat ve huzurlu hme gibi bir zehaba kapılabilir insan.Neyse,

4- Özenti.

5- Meşguliyet ve bu arada mola verip bir de üstüne düşüncelere dalma. Sigarayı çıkarıp yakma, üfleme insanı bir hayli meşgul ediyor.

Daha bir çok neden sayabilirim sana. Ne var ki gerek yok.

Neden çok. Fakat senin sigara içmene neden yok. O kadar çok meşguliyetin var ki.

Nedenler ortadan kalkınca, yani illet ortadan kalkınca onu yapmasına da gerek yok insanın.

Yıldırım Aktuna sigarayı bırakınca ellerini ne yapacağını, nasıl kullanacağını bilememiş. Büyük sıkıntı çekmiş.O arada arkadaşları ona bir tespih vermişler.Çok büyük ölçüde rahatlamış.Tespih sitresi alıyor.

Ha dersin ki dünya da pek rahat yok, ona katılırım.

Voltaire’nin Kondide’sinde bir yerde ,” Candide, Türk’e çok geniş, çok bereketli bir toprağınız olmalı” dedi.Türk:” Yalnızca yirmi dönümlük bir yerim var” diye yanıtladı;burasını çocuklarımla birlikte eker, biçerim. Bu iş üç büyük kötülük olan can sıkıntısını, ahlaksızlığı ve yoksulluğu bizden uzak tutar.

Öte yandan Pangloss “Çünkü insanoğlu cennet bahçesine konulduğu zaman, yani onu oraya işlesin diye konuldu; bu da insanın dinlenmek için yaratılmadığını gösterir” der.

Martin’ de: “Fazla düşünmeden çalışalım; bu hayatı dayanılır kılan tek çaredir” dedi.

Sigara’da 40 a yakın zehirli madde var.Kadınların parmaklarına sürdüğü ojeden, yolları kaplayan zifte kadar.

Bu kadar zehirin insana yapamayacağı şey yok.

Alışkanlık yapan Nikotin. O bağımlılık yapıyor.

En büyük zehirlerden biri de sigaranın yanması sırasında çıkan gaz.Karbon Monoksit. Korkunç bir zehir. Yapmadığı şey yok. Uzun uzun anlatmama gerek yok.

İnsan değerli bir varlıktır.Üstelik alemin göz bebeğidir.

Ona akıllı bir insan nasıl zarar vermek isteyebilir.

Sen güzel ve akıllı bir insansın. Ne yapacağını benden daha iyi bilirsin.

Güzel kızım.

Hoşça kal, güzel kal.

Seni çok, ama çok seven

Baban.

Leave A Reply

Your email address will not be published.