Başarılı Olsaydı

0

Vaktiyle Fransa’da bir ihtilal teşebbüsünde

iken yakalanıp tutuklanan

bir Generale hakim sorar:

-Arkadaşların kimlerdi ?

General şu karşılığı verir:

-Teşebbüsümde başarılı olsaydım

sizde arkadaşlarımdan biri olacaktınız.


Anlamlı Sözler

Yanlış yapmayan insanın hali haraptır,

çünkü gelişme imkanlarından mahrumdur.

Benjamin FRANKLİN

Leave A Reply

Your email address will not be published.