“KUDÜS’ÜN İNCİ TANESİ İZNİK”

0

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Nedendir bileni tek yaratan Allah; ama bildiğim bir hakikat var ise o hakikat; hayatta hiç bir güzelliğin, kıymetin, kutsiyetin tesadüfi olmadığına ve rabbimiz yaradılış mucizesinin Tevafuk adı verilen harikuladeliği olduğuna inanır hakkı Mübinler yanımız…
Ve Zeytin ağaçları…
Ve Zeytin dalları…
Ve barışı iki kanadında; kardeşliği gagasında taşıdığı zeytin dalı hep baharlar yeşilinde ilahi aşkı sevdalara, en ölümsüz rabbani sevgilere taşıyan dostluk ve kardeşliğin beyaz güvercini masumiyeti saflığı…
Ve Meryem annemiz…
Ve Zeytin dalları ve hep baharlar müjdesi filizlenişler umuda uyandıran bir zeytuni yeşil yaprakları…
Rabbimiz kadınlardan en çok Hz Meryem annemizi sevdi ve sevdirdi…
Onu sever kutsal kitaplar…
Ve Kuranı Kerim’in; anaç topraklar anneliği baş tacıdır; Hz Meryem annemiz…
Hristiyanlar bir başka severler Hz Meryem’ce masumiyeti ve edebin en güzel libası örtünmeyi…
Meryem annemiz masumiyet ve güzelliktir…
Safiyet ve inci tanesi melaikeliktir…
Yüzüne haram değmemiş, çehresine namahrem gölgesi düşmemiş helalliktir; Hz Meryem annemiz…
Ve cennet annelerinin saçlarında orkideler taşıyan baş tacıdır; Hz Meryem annemiz…
Hani deniyor ya; cennet annelerin ayakları altındadır diye; işte öyle Hz Meryem annemiz ayakları altından cennet ırmakları çağlar en ilahi aşkı sevdalara…
Ve zeytin ağaçları topraktır… Anneliktir… Anaçlık ve doğurganlıktır… Kutsiyet ve anne toprağı bolluğu bereketidir. Şefkati merhamettir zeytin dalları…
Ve Zeytin ağacı Hz Meryem annemizi temsil eder. Kökleriyle tutunur toprağa zeytin ağaçları… Binlerce yıl yaşar ve hep bereketler doğurur… Yağıyla besler… Yemişiyle şifadır… Bahar yapraklarıyla hep yeşilinde; zeytuni Nevbaharlar iklimidir… “Zeytin ve incire yemin olsun” diye Tin suresine başlar rabbimiz…
Ve biliyoruz ki zeytin; Hz Meryem annemiz anneliğini, şefkati merhametini, kutsiyeti mabedi Allah’a adanan kulluğunu, mihraplar secdesinde hep rabbimize diller döken yaradılış mucizesi sevgisini ifade eder; anneliği ve nisalar incisi kadınlar masumiyeti birinciliği ile…
Ve incir ağacı yaprakları… Hani şeytan vesvese ile kandırmıştı Hazreti Adem babamızı ve Hazreti Havva annemizi…
Hani o yasak meyveden bir ısırık almıştı Havvalık ve Ademlik…
Ve Allah…
Emrine itaat etmeyen; haram ve yasak meyveden yiyen; Havvalık ve Ademlik toprağına, cennetten mahrumiyet cezası kesince; Havvalık ve Ademlik ilk örtünme libası olarak incir yapraklarından kendilerine elbise yapmışlar ve edebi hayaları ile ahlakı korumaya örtünmüşlerdi. Ve rabbimize kendilerini affettirmeye; istiğfarı tövbeye; secdeler başında namaza durmuşlardı…
“Zeytine yemin olsun” derken bahsi geçen zeytin; Hz Meryem annemiz anaç topraklar kutsiyeti masumiyetidir…
Ve her çocuk; anne sütü kadar temiz dünyaya gelir…
Her kız çocuğu; bir zeytin ağacı kutsiyeti şefkatler, Hz Meryem annemiz güzelliğidir…
Her erkek çocuğu; ahlakı iffeti izzetini korumaya; Züleyhalar güzelliğine ve işvesine; yüz vermeyen Yusuf peygamberimiz ay yüzlü cemalinin nurudur. Allah zül celali vel ikramın ahlaki güzellikler edebinin, iffeti alalar izzetinin muhteşemliğidir…
Ve zeytin ve incir ağaçları…
Zeytin ağaçları; hazreti Meryem annemiz anaçlığı, temiz ve pak sütü, kutsiyeti topraktan gelen evlatlarını duaları ile 4 mevsim 7 bahar besleyişi demektir…
Ve incir ağacı yaprakları örtüsüne bürünen Hazreti Havva annemiz; şeytandan, haramdan ve yasaklardan, çirkinliklerden korunuşu ifade eder…
İncir ağacı yaprakları; Hz Havvalar takvası, ahlakı edebini temsil eder…
Kim ki Kuranı Kerim ayeti Allah emrince örtülere bürülüdür; o ki hazreti Havva annemiz incir yaprakları ile şeytanın utanmazlıkları karşısında; Müslümanca korunuşa; örtüden bir kaleye Allah nuruna sığınışa; cennetlik ve Havvalık sadakatin sunan Nisalık ’tır…
Kim ki zeytin ağaçları kutsiyeti ile Meryem annemiz masumiyeti kutsiyeti ile; anneliğine, pak sütüne, ak alnına, tek haram göz dahi varlığına erişememiş Allah kutsiyeti mihraplar insanlık duasına; kendi namusu ahlakını koruyan bir Nisa’dır; işte o kadın; zeytin ağaçları güzelliği, kutsiyeti Hazreti Meryemler güzelliğidir…
Yemin olsun incire ve zeytine…
Yemin olsun Havvalık toprağı anneliğe; ve örtüler edebi yakutu elmas incir yaprakları libası nazlı güzellik Hazreti Havvalar kutsiyeti helallikler vakarına.
Yemin olsun hazreti Meryemlik toprağı; rabbe adanan güzellikler ve helaller iklimi, mihrabın mukaddesi Ayasofya adıyla anılan, güzellikler bereketi annelik iklimi, cevheri pırlanta incilik Hz Meryemler duruluğuna ve doğallığına..
Ve Ayasofya ismi…
Ve Ayasofya camii mabedi…
Kudüs mihrabının hazreti Meryem’i…
İznik beldesinin mihrabının Ayasofya adıyla kutsi; Hz Meryemler zeytin ağacı dalları altında duada annelik toprağı…
İstanbul şehri dünyanın kalbinde; Ayasofya adıyla anılan, Hazreti Meryem annemiz mihrabı cihan mabedi…
Ve Trabzon Ayasofya camii; Meryem annemiz mabedi dualar mihrabı…
Ve şuna inanıyor ki Müslümanlığımız; Hazreti Meryem annemiz, Hazreti İsa’mız Allah tarafından göğe taşındığı, rabbimiz katına yükseldiği zamanlardan sonra…
Oğul Hazreti İsa’mız; Allah katına taşındıktan sonra da rabbimiz tarafından dünyada dualarıyla; mihraplarında yaşatılmaya devam ettirildi…
Kim bilir sorusuna hak manasıyla bileni tek Allah diyerek yanıt verir İslam yanımız. Ve şunu ifade etmeyi imani bir vazife olarak addederim ki; Hz Meryem annemizin diğer bir ismi de Ayasofya’dır şeksiz ve şüphesiz. Bu nedenle Hristiyanlar “Heilige Sofia” yani “Sofia” adını mukaddes sayar ve kız çocuklarına “Ayasofya” manasında “Sofia” adını verirler…
Ve Meryem annemiz nerede zeytin ağacı toprağa kök salmış ise; muhakkak o toprağa ayakları bastı ve o toprağa kutsiyetin yaydı diye itikat ederim hep…
Yani İznik Ayasofya’sı ve Zeytin ağaçları ile; muhakkak hazreti Meryem annemizi sinesinde, toprağında besledi…
Hazreti Meryem annemiz alnı; muhakkak İspanya El Hamra’da secdelere duaya alnını koymuş olmalı…
Hazreti Meryem annemiz elleri; muhakkak Trabzon Ayasofya camiinde; ve İstanbul Ayasofya camiinde; rabbimiz adıyla insanlık için mihraplara adanışı ile; Allah’a sadakatle insanlık adına Rabbimize yalvarmış yakarmış olmalı…
Ne kutlu! zeytin ağaçları topraklar bereketine…
Ne mutlu! Hazreti Meryem annemiz soylu ve helallikler inciliği masumiyetler güzelliği birinciliğine…
Ne huzurlu! incir yaprakları örtülerle; rabbimize masumiyeti doğallıkla; varlıklar iman kalesinde, örtüsünde korunur kalan kadınlar ve nisalar erdemi; edebi hayalar şerefi nazendeliğine…
Ne onurlu! Muhammedi İslam nuruna şükre duranlara…
Ne mutlu insan olabilene…
Ne mukaddes bir armağan! Nisa adıyla şahikalığıyla; Allah’a gözde olan kar çiçeği beyazlar saflığı temizliğine…
Ne kutlu! Allah’a kul, kainata efendi sultan olabilen hakkı Mübin’e.
Ne gururlu! insanca bir onura erişebilen; doğruluğa ve hakka; edebe ve ahlaka sahip çıkabilen insanlık kutsiyeti izzetine…
Selam olsun zeytine ve incire!
Selam olsun Mekke ve Medine’ye!
Kudüs’e ve İznik’e!
İstanbul Ayasofya ve İspanya El Hamra’ya!
Selam olsun Türkistan Buhara’ya!
Selam olsun Viyana’ya ve Tuna’ya!
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah
La Galibe İllallah Muhammeden Resulallah

Leave A Reply

Your email address will not be published.