İznik’in Şebeke Suyu Temiz Çıktı


Bursa Halk Sağlığı merkezi tarafından İznik’te yapılan şebeke suyu numuneleri temiz çıktı.

Bursa Halk Sağlığı merkezi tarafından her ay kontrolü yapılan su numuneleri İznik ve çevresinde temiz çıktı. Sağlık merkezi yetkililerince  Boyalıca Camii, Elbeyli Camii, İznik Topluk Sağlığı Merkezi, Mahmut Çelebi Camii’den alınan içme ve kullanma suyu numuneleri tahlil için il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan tahlil sonuçlarını açıklayan yetkililer “ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan içme ve kullanma sularından alınan numuneler 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Ek 2 tablo A hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Numune Kimyasal yönden Uygun bakteriyolojik yönden Uygundur” denildi.