BİLEBİLMEK

0

Bazı şeylerin kadrini, kıymetini bilebilmek çok önemlidir. Ve özellikle o değerleri kaybettiğiniz zaman onun değerini anlarsınız amma iş işten geçmiştir. Onu tekrar kazanabilmek çok çok uzun mücadeleler ister.

Bu değerlerin anlaşılabilmesi de kolay değildir. Biz bir millet olarak bizi millet yapan, bizi pek çok hususta Dünya da örnek yapan, bizi insanlık tarihinde değerli kılan benliğimizden gelen, duygularımızdan gelen, inançlarımızdan gelen o değerlerin bir kısmını zamanla yitirmişik.

Tarihe Türk diye geçen gücümüz, varlığımız, benliğimiz zamanla Türk’ün bir boyu olan kayı aşiretinin üstünlüğüne geçmiş ve onlarda kurucusuna atfen Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu adı ile üç kıta da hüküm sürmüş, tarihe geçmiştir. İyi, güzül de Osmanlı’nın kim olduğunu unutmuşuz, dahası Osmanlı’nın bir Türk boyu olduğunu da söylemekten adeta imtina etmişiz.

Neden?

Kayı beyi Ertuğrul oğlu Osman Söğüt’te kaçak bahis
beyliğini kurarken kayınbabası büyük düşünür Şeyh Edebali yaydığı feyzleri sonrakiler nasıl unutur? Bu yanlış asırlarca sürmüştür, sonunda benliğini unutan Osmanlı hanedanı bırakın üç kıtayı Anadolu’yu bile koruyamaz hale gelmiştir.

İşte, 95 yıl önce kurduğumuz Devlet bu varoluşun, bu dirilişin eseridir. Ve o devletin adı TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’dir.

Bu Devlet, 95 yılda yoktan var olmuş bir devlettir.

Bu Devlet, Türk’lüğün varlığının devletidir.

Bu Devlet, bütün Dünya’ya ezilmişlerin mücadelesini açan devlettir.

Bu Devlet, insan olmanın, hukukun, hak ve adaletin herşeye rağmen üstün olduğunu ortaya koyan bir devlettir.

Ve bu Devlet ilkeleri ile sonsuza değin var olacak bir devlettir.

Varoluşun ilk ilkesi de Cumhuriyettir.

Bu var oluşun mimarı büyük Atatürk devleti nitelerken ilkesini de açık açık belirmiştir: “Cumhuriyet Fazilettir” demiştir, hedefini de gösterirken yine açık açık aynen “Cumhuriyeti biz kurduk sizler yaşatacaksınız’ demiştir.

Sakın haa.. Bu hedeften şaşmayın.

Şaşarsanız anlayacağınız dilde söyliyeyim: Allahın gazasına uğrarsınız. Önce kendinize sonra bu yüce millete ihanet etmiş olursunuz.

Sözümüzü Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatı ile bitirelim: “Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.”

Cumhuriyetimiz kutlu olsun.

Hoşca kalın

illegal bahis

Leave A Reply

Your email address will not be published.