Sulama Birliği Başkanları Sert Çıktı…

0

İki başkan sert çıkarak “Eğer sulama suyunu 53 liradan çiftçiye vereceklerini taahhüt etsinler bu görevi devretmeye hazırız.

İznik’te 25 bin dönüm arazi sulanıyor 53 liradan çarptığında 1 milyon 300 bin lira yapıyor. Bizim senede sadece elektriğe ödediğimiz meblağ 2 milyon lira…. Kimse boş boş konuşmasın, hesap ortada. dedi.

Birlik’ten yapılan açıklamada;

Birliklerimiz geçtiğimiz ay içerisinde seçim süreçlerini tamamlamıştır. Ancak tamamlanan seçimler sonrasında İznik Yerel basınında ve sosyal paylaşım sitelerinde kurumlarımız hakkında kasıtlı bir karalama politikası izlenmeye başlanmıştır (Seçimlerin sonuçlanmasına kadar 4 aylık seçim sürecinde herhangi bir iddia olmamasına rağmen). Bu sebeple tarafımıza isnat edilen hususları açıklama gereği duyulmuştur.

Sulama Birlikleri ilçemizde 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup Devlet Su İşleri tarafından 1984 yılında inşaası tamamlanmış yani neredeyse 20 yaşında ki İznik ve Boyalıca Pompaj Sulama Tesislerinin işletme bakım-onarım ve yönetim işlerini 6172 sayılı sulama birlikleri kanununa göre yürüten Kamu Tüzel Kişiliğine sahip birer Resmi Kurumdur.

Sulama Birlikleri oniki yıllık süreçte devraldığı tesisleri, kaynaklarını tasarruflu, etkin ve verimli kullanarak personel istihdamı, personel eğitimleri, tesislerin rehabilitasyonu, bakım onarımı, araç ve makine parklarının oluşturulması gibi kurumsal yapı itina ile oluşturulmuştur. Kar amacı gütmeyen Birliklerimiz sulayıcı çiftçilere suyun ulaştırılmasında son on yılda büyük bir yol kat etmiştir.

Sulama fiyatlarına ilişkin yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı her yıl yayınlanan bir karar olup 2016 yılı için yayınlanan kararın 2. maddesi “Sulama Birlikleri, sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini denk bütçe esaslarına göre aşağıda ki tabloda belirtilen işletme ve bakım ücretlerinden az olmamak üzere belirler” cümlesinden anlaşılacağı gibi bu fiyatlar eşik değer olup bu fiyatlardan aşağı fiyat açıklanması yasaktır. Her kurum kendi maliyetlerine ve denk bütçesine uygun şekilde kendi meclislerinde sulama fiyatlarını enerji, personel, bakım onarım ve yenileme giderlerini titizlikle hesap edip dekar başına maliyet hesabı yapmaktadır. Birliklerimizde bu maliyet yaklaşık olarak 130 Türk Lirası civarındadır. Bakanlar Kurulunun belirlediği eşik değerden birliklerimizce sulama yapılması mümkün olmayıp yapılması halinde elektrik faturalarının bile ödenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü yaklaşık dekara enerji maliyetimiz 70TL civarındadır. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu çerçevesinde Bütçe hesapları Yönetim Kurulu, Birlik Meclisi ve DSİ I. Bölge Müdürünün onayında geçtikten sonra yürürlüğe girmektedir.

Birlik Meclis Üyeliği seçimleri ile ilgili olarak isnat edilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçmen listeleri Birlik elinde ki tapu kayıtları başta olmak üzere üye kayıt defteri ve sulama kayıtları esas alınarak itina ile hazırlanmış Birlik Yönetim Kurulu onayının ardından İlçe Seçim Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu aşamadan sonra 4 ay süren seçim süreci İlçe Seçim Kurulu tarafından idare edilmiştir. Seçmen listeleri bu süreçte askıya çıkmış ancak yazılı olarak herhangi bir itiraz olmamıştır. Yapılan bütün iş ve işlemler İlçe Seçim Kurulunca tutanaklar ile kayıt altına alınmıştır.

Muhtarların Sulama Birliklerinde Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi veya Başkan olmalarına engel hiç bir yasal mevzuat yoktur.

Birliklerimiz her yıl Vali Yardımcısı başkanlığında kurulan valilik denetim komisyonu tarafından ve Devlet Su işleri İç Denetim Birimlerince İdari, Mali ve teknik konularda denetlenmektedir. Yapılan denetimlerin sonuçları valilik internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumlarımıza karşı yapılan bu mesnetsiz ve dayanağı olmayan suçlamalara karşı sorumlu kişiler hakkında her türlü yasal işlemin başlatılacağını

Kamu oyuna saygıyla arz ederiz.


Leave A Reply

Your email address will not be published.