Bir Diş Polikliniği İçin Daha Önemlisi Var Mı?

0

Tedavi nedir, neleri kapsar?

 

Tedavi; dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsayan, etkeni ortadan kaldırmaya ve psikolojik anlamda hasta rahatlığını sağlamaya dayalı yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

Çarpraz kontaminasyon nedir?

Diş hekimliği, hastaların vücüt sıvıları (kan, tükürük vs) ile en yakın ilişkide olan meslek dalıdır. Tedavi esnasında açığa çıkan mikroorganizma taşıyan kan ve tükürüğün, çevre alet ve ekipmanlara , çalışanlara hatta başka hastalara bulasmasını önlemek olmassa olmazımızdır.

-Hastadan diş hekimi ve/veya sağlık çalışanlara

-Dis hekimi ve/veya sağlık çalışanlardan hastaya

-Hastadan hastaya

-Klinik ortamından topluma (aileye vs) ve böylece toplumda yayılım ile çarpraz kontaminasyon mümkün olur.

Bakıldığı zaman, bu durumdan fazlasiyla etkilenen sağlık çalışanları ve hekimlerdir. Bu sebeple, bu hususta titizliğin had safhada olması önce çalışanların kendi sağlığı içindir. Biz yaptığımız tedavileri bir bütün olarak kabul ederiz. Önce hastanın sağlığını riske atan etkeni tespit edip gerekli planlamayı yapıp hastayı tedavi hakkinda piskolojik olarak hazırlarız. Yapılacak her hangi bir müdahele için sterilizasyonu kontrolü, çevre temizliğinin sağlanması ve gerekli bütün önlemler alınarak tedavi başlatılır.

Sterilizasyon nedir?

Evet, bir klinik ortamının sağlık ve temizlik çerçevesinde sahip olması gereken en onemli unsur kontrollü bir şekilde gerekli dezenfeksiyonun ve sterilizasyonun sağlanmasıdır. Bu husus dikkate alınmadığı zaman istenmeyen çarpraz kontaminasyon için zemin oluşabilir. Bunu önlemek için ağızda kullanılan aletler tek kullanımlık olup her defasında sterile edilmektedir. Sterilizasyon, yapıldığı zaman tüm mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını hedefler. Yani, uygulandığında sadece risk taşıyan hücreler değil, canlı bütün hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Dezenfeksiyon nedir?

Peki, boyut ve yapı olarak sterile edilemeyen ekipman için ne yapılır? Evet, Hasta üniti ve bağlı olduğu el aletleri ve üzerindeki bütün parçalar olmak üzere dezenfeksiyon işleminden geçirilir. Dezenfeksiyon ise bazı kuvvetli ajanların etkilerinden faydalanarak, sterile edilemeyen yüzeylerin temizliğini sağlar. Bu uygulamaların güvenliği ve kuralları fazlasıyla çalışmalar ile sabitlenmiş olup hijyen kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.

Bütün bu uygulamalar sonucunda, ayrı ayrı her tedavi seansı için tek kullanımlık sterile alet paketleri ile dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilmiş bir ortam sağlamaktayız. Temizlik kontrolu hastalarımızdan fazlasıyla bizim için dikkat noktasıdır. Çünkü hasta sadece bir hekim görürken, hekim yüzlerce farklı hasta görmektedir.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds